Een scherp oog voor efficiency
Hollandia Assuradeuren

Conflicterende Belangen

Hollandia Assuradeuren treedt namens een aantal verzekeringsmaatschappijen op als gevolmachtigd agent. Dit houdt in dat Hollandia Assuradeuren namens die verzekeringsmaatschappijen (volmachtgevers) binnen de afgesproken kaders risico’s accepteert, administreert en schades afhandelt. Dit doen wij uitsluitend voor de relaties van Optima, Amstelgeld, Kraemer & Co Assurantiën en Internet verzekeren. Vanuit efficiency verrichten medewerkers van Optima, Amstelgeld, Kraemer & Co Assurantiën en Internet verzekeren werkzaamheden, die vallen onder de verantwoordelijkheid van Hollandia Assuradeuren.

Wanneer is er sprake van een conflicterende situatie ?

Doordat medewerkers van Optima, Amstelgeld, Kraemer & Co Assurantiën en Internet verzekeren werkzaamheden verrichten voor beide bedrijven kan het gebeuren dat een zogenaamde conflicterende situatie ontstaat tussen het uitvoeren van de functie bij beide bedrijven. Er kan van een conflicterende situatie sprake zijn bij:

– onterechte acceptatie of afwijzing van een verzekering;
– onterechte acceptatie van een wijziging of beeindiging van een verzekering;
– onterechte toewijzing of afwijzing van een schade;
– onterecht informatie achterhouden.

Beleid in geval van een conflicterende situatie

De feitelijk leider van Hollandia Assuradeuren beoordeelt de conflicterende situatie. Vervolgens beslist hij wat er moet gebeuren. Dit gebeurt volgens een speciaal voor deze situatie gemaakte protocol.